Menu lựa chọn nhanh

Cô bạn học lồn rậm lông của tôi

Lúc tôi học cấp 3 từng có lần tôi được làm tình với cô bạn học Yuzuka Kinoshita, tôi thật sự không thể tin mình may mắn đến như thế, câu chiện bắt đầu vào một ngày tôi ở lại lớp học để làm bài tập lúc này Yuzuka Kinoshita xuất hiện và bú cu tôi làm tôi rất sướng sau đó còn hẹn tôi ngày hôm sau đến nhà bạn ấy. Hôm sau bọn tôi ôn bài ở nhà Yuzuka Kinoshita sau đó tôi từ giả về thì được Yuzuka Kinoshita giữ lại, cô bạn học dâm loạn muốn bọn tôi thử chơi trò người lớn thế là lần đầu tiên làm tình của tôi đã thuộc về Yuzuka Kinoshita.